Hesonity z Vápenné

12.10.2014 (zpracována letní návštěva lokality)autor a webmaster

 

Lokality Vápenná a Žulová v Jeseníkách mají příhodné názvy podle toho, co se zde těžilo. Mineralogům jsou známé výskytem Hesonitu. Lidově se mu říká skořicový kámen. Hesonit je červenohnědá varianta grosuláru (granátu). Je zabarvený manganem a železem a někdy na sluníčku okraj krystalu i prosvítá, to je pak nádhera! Nebo pod pořádnou lupou a silným světlem... Většinou se vyskytuje ve tvaru lichoběžníků, v dodekaedrech. Má menší tvrdost a hustotu ve srovnání s jinými granáty.

Výskyt Hesonitů je popisován v těchto lokalitách prakticky ve všech zdrojích a snad ani neprozradím mnoho, že jedním známým nalezištěm je Vycpálkův lom, východně od vesničky Vápenná. Ti správní nadšenci by si tuto lokalitu stejně dříve či později našli na internetu.

Hesonit

Tajuplný Vycpálkův lom u Vápenné v Jeseníkách

My nejprve navštívili Žulovou a značně se tam hledáním zdrželi, takže lokalita Vápenná následovala téměř před stmíváním. Sluníčko téměř zapadlo, když jsme vystoupali od silničky vzhůru přímo do náruče zatopeného lomu.
Lom je orientován jižně, takže vysoká boční stěna již stínila na zatopenou plochu lomu tím spíše, že nad ní jsou ještě vysoké stromy lesa. Dalo by se v té tichosti večera a přírody říci, že tento lom jeví určitou tajemnost až ponurost, ale je také malebný.
Dokonalý klid rušil snad jen rybář svým pohybem, poposednutím na židličce. Chvíli jsme se kochali pohledem a pak vystoupali nad levou západní stěnou výše do lesa nad lom, kde samotné naleziště napověděly četné jámy a rozkrývky, prozrazující činnost opravdu nemalou.
Hledači tu museli trávit snad i desítky hodin, aby to zde až tolik rozrýpali. Zarovnat to po sobě, je ani nenapadlo.
Někdy si říkám, že o to je snadnější, se rozhlédnout, posbírat případné úlomky a horší kousky které tu už nechali, pobírajíc ty nejlepší. Nebo něčím trochu hrábnout níž. Ale zpravidla už taková hnízda bývají vybrána. Pokud se natrefí na žílu nebo na výskyt, místo se vybere a málo kdy tam něco zůstane bez povšimnutí.

Sotva jsme obhlédli rozsah vykopaných jam, slunce už zapadlo natolik, že bylo potřeba používat baterky, abychom vůbec viděli výskyt nějakých minerálů. Našly se tu už ponechané jenom skutečně nekvalitní zbytky. Potěšily nás taky, ale za celý den jsme toho už měli dost, setmělo se, a tak jsme pobrali pár "drobků" a nechali si tuto lokalitu případně na jindy. Nadějnější se to zdálo přímo nad sklaním srázem do lomu, ale to nelze riskovat bez řádného přivázání a jištění. Možná příště...

Hesonit

Už se stmívá, díry jsou tu široké, najdeme aspoň zbytky Hesonitů po někom? Na to, jaké už bylo šero, mobil udělal slušný záběr.

Hesonit

Malý vzorek se tu válí a čekal na nás, bez baterky už skutečně nelze hledat.
Za těchto extrémních světelných podmínek to už čip v mobilu
skutečně nezvládá, něco je zcela přesvícené a něco rozmazané.
Zrcadlovku s sebou tahám málo kdy.

Hesonit

Přímo nad lomem je spoušť, to muselo dát práce, tolik kopání.

Hesonit

Tu a tam vidíme zbytek po odlomených krystalech hesonitu

Hesonit

Někdo tu řádil ve velkém... a museli odlomit slušně veliké krystaly!

Hesonit

Pár úlomků taky potěší, už se tu jen rozhlížíme a zanedlouho vyjíždíme směr Brno.
Tento 20kg kus tady už necháváme ikdyž je hodně zajímavý. Kam to všechno v paneláku dávat?Pojďme společně někam do starých lomů nebo na haldy...