Baryty u Jeníkova

15.února 2015autor a webmaster

 

Zimní čas tráví člověk více u počítače než v lokalitách, a tak využívám možnost, doplnit na stránky další místa a nálezy, co jsem ještě nestihl. Jedním významným místem je také krásný lom poblíž Jeníkova, blízko Teplic.

Baryty

U Jeníkova... kousek od Teplic.

V lomu již několik let neprobíhá těžba. Hlavní těženou surovinou zde byl křemenec - nejtvrdší hornina na světě. Když jsme zkusili kladivem kus odseknout, kladivo jenom zazvonilo. Nad křemencovým tělesem se ještě nachází křídové slínovce. Nás ale s kamarádem do této lokality přitáhly krásné krystaly barytu. Nachází se tu ve dvou odstínech a generacích. Krystaly barytu první generace jsou medově žluté až jantarově oranžové. Baryt druhé generace je velmi tmavě zelený, prakticky neprůhledný. Sběratelé jej nazývají Radiobaryt, protože je velmi mírně radioaktivní, díky obsahu rozpadových izotopů uranu. V tomto lomu se také popisuje výskyt velmi vzácné formy barytu - šedé "hřebínky" krystalů, nacházené v dutinách slínovců společně s kalcitem. Kalcitové žíly dosahují prý až několika metrů a často tvoří do 50 cm velké drůzové dutiny. Na takovou věc je šance narazit snad jen při odstřelu, jinak se to všude hemží sběrateli a větší nález by dnes nikde nevydržel - dnešní sběratelé umí v lokalitách i několik dní nocovat, než nález vytlučou z kamene, nebo se i pomlátit, když jde o něco skutečně zajímavého a zbytek roztržek se někdy vyjimečně odehrává i na sběratelských burzách :-)

Dalším popisovanou velkou vzácností zde byly drobné krychličky a oktaedry fluoritu velikosti do 5 mm světle zelené barvy, krystalizující v dutinách kalcitu. Běžně se tu však dá najít v puklinách slínovce až 7 mm velké jehlice bílého sádrovce, ale nám se to zatím nepodařilo.

Možnost koupání v tomto lomu, který je postupně zaplavován dešti, také přináší možnost sběru. Lom je zakonzervovaný a dají se zde kopat typické místní baryty ve sbírkové kvalitě. To opět popisují různí sběratelé. My potvrzujeme, že bez kopání člověk najde jenom drobné a polámané krystalky, vytvořené na plochách a v plochých dutinkách křemence. Ve vedlejších slínovcích se dají nadále kopat pyritové hlízy a kalcitové žíly. Problém je však právě se zakonzervováním. Voda totiž do lomu přitéká malým potůčkem a rychleji přitéká, než se vypařuje. Díky tomu stále se zvyšující hladina vody zaplavuje níže položené křemencové patro, ze kterého pocházely nejlepší místní baryty. Občas se zde objeví místní hlídač, který nemá sběratele moc v lásce. Více také na internetu ->> třeba viz zde.

Ukázka:

Baryty

Začínáme se rozhlížet a zorientovávat.

Baryty

První nálezy krásně jantarových ale potlučených barytů

Baryty

Takových se tu válí hodně, horší je, že pěknou část si jen tak kladivem neodseknete. Křemenec je skutečně strašně tvrdý.

Baryty

Tisíce krystalků všude.

Baryty

Ani jediné plato se tu ale neválí aniž by nebyly poškozeny krystaly.

Baryty

Projdeme do nižších částí až ke hladině.

Baryty

Tady pro změnu jsou krystaly uloupané. Mají rezavý povrch. I tito "chudáci" však poskytují pod silným zvětšením úžasnou podívanou.

Baryty

Všude se válí takovéto zbytky.

Baryty

Začalo pršet a konečně jsem objevil malý, ale nádherný vzorek neporušených krystalů! A mokré to vypadá vždycky ještě líp :-)

Baryty

Už se teda rozpršelo dost hustě, snad to přejde.

Baryty

Déšť přešel, kamaráda přešel jakýsi břichabol a nadšeně se ještě pokouší objevit pyrity ve slínovcích.

Baryty

Několik vzorků barytů si odnášíme.

Baryty

Ten tu zůstane, je velký, těžký...

Baryty

Ten tu taky nechám, třídění musí být nekompromisní...

Baryty

A toto je již umytý a vystavený krasavec.

Baryty

A tento rezavec taky. Pod silnou mikrolupou je to jako jantarové městečko...Máte někdo hezčí baryty? Dají se najít i jinde?