Pyrity v Lahošti

8.8.2014 autor a webmaster

 

V parném létě jsme navštívili s kamarádem geologicky zajímavé místo. Lahošť se nachází asi 6 km západně od centra Teplic. V Lahošti je lom, kde se dříve těžil křemenec pro ocelářský průmysl. Nyní se již v lomu netěží. Lom je pomalu zaplavován srážkovou vodou. Část lomu s výskytem pyritu je situována naproti křídové pláže a část vedle. Východně od ní byl teplický ostrov tvořený tělesem teplického ryolitu. Křemenec, který byl předmětem těžby, pochází právě z písku pláže křídového moře. Následně byl prokřemeněn geologickými procesy v třetihorách - to již čerpám z dalších webů, nejsem geolog.

Pyrity
Malebný lom u Lahoště u Teplic

Z různých zdrojů se kamarád dozvěděl o výskytu pyritů a nadšeně se vrhnul je hledat. Mne to pořádně chytilo až na potřetí, ale stejně jsem neměl takové štěstí (nebo přesné naladění) jako on. Alespoň pár krásných vzorků jsem v několika hodinách hledění do šedivých jílů našel taky. Téměř je nelze poznat, protože bublinovité útvary pyritů jsou obaleny jílem téměř zcela. Pouze několik teček tmavých dává v šedivém jílu tušit, že to jsou vrcholky kovového pyritu. Ten je jílem dokonale konzervován na tisíce let, protože jíl nepustí ke krystalům vlhkost, která by způsobovala oxidaci a zvětrání. To by byl dokonalý případ. Samozřejmě, že tu a tam lze najít různě navětralé, rezavé a zoxidované pyritové boule, z nichž některé se rozpadnou už pouhým dotekem a další při umývání. Ty kvalitnější vydrží i kartáč, kterým se snažíme silou kovové krystaly pyritu zbavit nánosů jílu. Jíl je tak kvalitně přilepen, že to mnohdy ani nejde.

Jeden mineralog nám popisoval, že stačí pyrity naházet do lavoru s vodou, do níž jsme nalili štamprdli fluorovodíkové kyseliny a necháme pár hodin, nebo přes noc působit ve větraném místě (ne tam, kde spíme). Plastový lavor s kyselinou reagovat nebude, zatím co smaltovaný by o smalt přišel. Umyvadlo také není vhodné, přišlo by o svoji glazuru a mělo hrubý povrch, který by se rychle znečistil a umyvadlo by bylo zničeno. Tato kyselina se nepřenáší ve skleněné lahvi ale přechovává se v plastové, protože sklo by chemickou reakcí změklo, teklo, a kyselina by postupně díky příměsi křemíku ve skle lahev "spotřebovala". Kyselina fluorovodíková vyžere sloučeniny křemíku a tedy i jíl kolem pyritu. Pyrit je takto navíc "zakonzervován" a vydrží chráněn desítky let v plné kráse. Jinak má tendenci k oxidaci, která pozvolna kazí jeho původní nádheru a za pár let jsou pyrity úplně tmavé, zoxidované, a krása je pryč. To nás nadchlo. Druhý mineralog nás však varoval, že to není s tou kyselinou tak jednoduché, protože se často jejím vlivem rozpadají i pyrity a je zde řada dalších průvodních jevů a krom rizika poškození pyritů jde o poškození zdraví. Na konkrétní vzorek by se měl podívat skutečný odborník a promyslet postup čištění. Ani nemusím snad podotýkat, že dalším z důležitých bodů by byla správná likvidace zbytku kyseliny a obsahu z lavoru, v žádném případě nevylévat do výlevky umyvadla a kanalizace.

Křemence jsou tedy všude okolo vstupů do lomu. Povrch křemenců je rezavý, na lomu bílý či našedlý. Je vidět jejich struktura. Zkameněliny jsou zde ojedinělé, ale kamarád zde našel pyritizovanou mušli, viz foto dole:

Pyrity
Kolik tento šedivý jíl skrývá pyritů?

Pyrity
Je nutné se velmi pozorně dívat a vědět, co hledat

Pyrity
Některé rezavější pyrity po deštích vykukují ven

Pyrity
Často jsou zvětralé, více zoxidované a zlomí se v ruce

Pyrity
Místy tu jsou i krystalické plástve kalcitu

Pyrity
Například v této dešti odplavované části se nacházely plotny kalcitu ale i bubliny pyritu.

Pyrity
Kamarád měl krásný nález a dal mi jej.
Pyrit tu tvoří milimetrové pyramidky a barva již přechází oxidací
do tmavě hnědo červené, u některých vzorků i do tmavě fialové.

Pyrity
Několik nalezených vzorků se snažím kartáčem zbavit jílu.

Pyrity
Z nenápadné šedivé hrudky jílu třeba vyleze toto.

Pyrity
Hrudky jílu obsahující pyrit jsou nápadně těžké.

Pyrity
Ukázka kamarádova sběru

Pyrity
Různé šišoidy a bubliny krystalizujícího kovu

Pyrity
Mnohé vzorky jsou výrazně oxidované a barva je temně fialová až hnědá

Pyrity
Roztomilé útvary, ale mnohé způsobují tlak v hlavě, jsou energeticky nevyvážené.
Vpravo nahoře je kamarádův vzácný nález zpyritizované mušličky.

Pyrity
Tak co, nenajdete si taky pár pyritových hovínek?Pojďme společně někam do starých lomů nebo na haldy...