Český granát z Mladotic u Chrudimi

28.srpna 2015autor a webmaster

 

Malebné údolí mezi Mladoticemi a Ronovem nad Doubravou je pojmenováno podle místního rodáka a malíře A. Chittussiho, který zde nacházel inspiraci. Je součástí přírodního parku Doubrava. Poklidná říčka líně protéká údolím, kde jsme při hledání českých granátů s kamarádem nalezli v letním parnu příjemný stín. Sestoupili jsme od kostela sv. Martina, který je jedinou upomínkou na dávno zaniklou osadu Stusyni, svahem dolů k řece a od splavu se dali vpravo. Cesta kopřivami zarostlým břehem nás neodradila od intuice, která nás přivedla na místo s vyčnívajícími skalními bloky.

Vystoupali jsme příkrým svahem nad řekou blíže ke skálám a tu pod jedním mohutným blokem spatřili zbytky a úlomky kamenů. Na jejich povrchu byly granátové tečky, na sluníčku krásně skořicově zářící drobné shluky krystalků Almandinu o velikosti až 3 cm. Barva krystalů granátu typicky přechází mezi temnou červeno hnědou až do skořicové. Někdo zde prostě nakutal kus skály a my, jako obvykle, spokojeně paběrkovali z četných zbytků. Pár vzorků jsme si odnesli a pár ponechali i proto, že "toho stejného" není potřeba odnášet deset kilo, stačí pár pro potěšení a zbytek zase ponechat pro radost jiným nadšencům.

Radostně jsme se vraceli ke splavu, jehož přepad byl suchý. Díky nízké hladině se dalo přejít na druhou stranu až ke stavidlu, pod kterým dravý úzký tok prýštil prostorami mezi velkými kameny do nižší části řeky. Já okukoval a fotil stavidlo, protože stavidla mám stejně jako staré výtahy taky rád, zatím co kamarád neváhal se téměř celýma nohama svlažit v gejzíru prudkých vod a liboval si, že je to jako přírodní vířivka. Ještě jsme se rozhlíželi a spatřili na většině kamenů i v řece krystalky Almandinu - jsou tu prostě všude. Nějaké jsem ještě pofotil a vystoupali jsme zpátky svahem ke kostelu a autu, abychom popojeli jinam, na acháty.

Almandiny

Za Mladoticemi v lese schovaný kostel sv. Martina, pod nímž se v údolí nachází Almandiny.

Almandiny

Řeka Doubrava, nad jejím levým břehem (na fotce pravý břeh) je hojnější výskyt granátů.

Almandiny

Vystupali jsme k většímu bloku ruly a obhlížíme.

Almandiny

Na zemi se pod skalou válí zbytky úlomků s krystaly almandinu! (foceno vše zase jenom mobilem)

Almandiny

Některé úlomky nesou větší krystaly, je to krása zvláště na sluníčku.

Almandiny

Almandin narostlý v migmatitu.

Almandiny

Je co prohlížet a z čeho vybírat.

Almandiny

Další radostnější etapa nastane doma po opláchnutí, pod silnou lupou.

Almandiny

Krasavci se červenají a mají příjemné energie.

Almandiny

Jsme zpátky u splavu, kamarád se osvěží v proudu vody pod stavidlem.

Almandiny

Já okukuji a fotím staré jednoduché stavidlo.

Stará literatura uvádí v okolí Mladotic několik nalezišť granátů žlutooranžové až červené barvy, vyskytující se v amfibolické rule. Převažuje v nich almandinová složka a čtvrtinu složka grosulárová, drobná část připadá na pyrop a 5 % patří spessartinu - vše varianty českého granátu.
V blízkosti výskytu granátu jsou také popisovány hojné pegmatity - žíly o mocnosti až 0,8 m a délce až 6 m. To tedy znamená, že se má smysl sem vrátit v teplotně přívětivějším podzimu :-)

Další literatura k nastudování např.:

Demek J., Mackovčin P. et al. (2006): Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. - AOPK ČR, Brno.
Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech IV. (L-N). – Nakladatelství ČSAV, Praha.
Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech V. (O-Ř). – Nakladatelství ČSAV, Praha.
Mísař Z., Dudek A., Havlena V., Weiss J. (1983): Geologie ČSSR I. Český masív. - SPN, Praha.
Nováček R. (1931): Granáty československých pegmatitů. – Věst. Král. Čes. Společ. Nauk, Tř, II, 1-55.
Novák J. K., Vrbová H. (1996): Petrogenesis and geochemistry of mafic rocks from the Kutná hora Crystalline Complex and the neighbouring part of the Rataje Micaschist Zone. - Geolines, 4, 1-17. Praha.