Vodní prvky v krajině

Zpracoval: Kamil Pokorný autor a webmaster

 

Řeky a potoky nesou sílu, nebo ji odnášejí. Způsobují proudění, tok energií, opak stagnace, ale také klidu. Přináší oživení a kreativitu, informace, změny, transformace. U pozorovatele přinášejí různé nálady. Podíváme – li se proti proudu, zvláště u rychlého toku potoka, získáme sílu jang, která se možná začne hromadit jako agrese. Pokud pohlédneme po proudu dolů, získáme opačnou – klidovou sílu jin s pocitem oddanosti a vděčnosti. Vířením se pak mění molekulární struktura. Je zapotřebí poznat působení a atmosféru každé konkrétní řeky či místa u ní.

Meandry podzemních řek vytváří velmi povzbudivý efekt, někdy až stav euforie nebo mimosmyslové jevy. Není divu, že u mnohých poutních kostelů lze takové vodní smyčky zjistit radiesteticky (virgulemi). I u barokních zámků a letohrádků, které zdánlivě stojí kdesi v rovině, jsou v podzemí tyto meandry, protože dřív stavitelé pečlivě nechali vybrat nejlepší povzbudivě působící místo pro nejvhodnější stavbu. Proměnlivým třením, které je vyvoláváno klesající a stoupající vodou (také na pobřežích, u moře přílivem a odlivem) je vytvářeno elektromagnetické pole, které zvyšuje hladinu energie. Zkuste se postavit do ostré zákruty řeky, jaké budete mít pocity.

Klidná voda jezer a rybníků má svou hlubokou atmosféru. Spojuje a sbírá, sdružuje a vytváří společenství. Voda reprezentuje životní sílu a je schopna ji ukládat, proto se ve feng-šuej přikládá rybníkům velký význam a doporučuje se mít rybníček i na pozemku. Je potřeba si ale uvědomit a posoudit, zda jsou přijímány pozitivní, nebo patologické síly. Proto je potřeba dbát na obnovující přítok. Tam, kde je příliš mnoho vody, se může stát, že se přitáhne přílišná síla a že se tato síla odčerpá i z okolí. Vyzkoušejte harmonizující účinek vody a chůze – obejděte rybník. Podle Ernsta Hartmana se tím velmi vyrovnávají síly Jin a Jang.

Přívod či zdroj pitné vody bychom měli začlenit i do svých plánů s pozemkem s vědomím, že voda je něco více, než jenom zdroj životní síly. Spojuje nás také s duchovním světem, znamená „ducha“ a tím vlastně jako duchovní bytost více vyživuje. Navázat spirituální vztah k pitné vodě v místě kde žijeme – to bývá pro mnohá místa velmi léčivý akt. Při detekování vodních pramenů si také všímáme vrstev zvodnění a hladiny spodní vody. I když je spodní voda nehybná, přesto má „vodní“ charakter a působí na naši mysl.

Zasypané studny by se měly obnovit, protože spojují hloubkovou a svrchní energii Země. Jejich válcový tvar působí jako dutinový rezonátor a také kondenzátor s poměrně vysokým gradientem a vytváří něco jako gejzír zemské energie včetně opačného spádu. Studny a jiné vodní prvky také tvoří rozhraní dvou živlů a jakýsi portál, bránu. Hlubším významům se můžeme věnovat spíše osobně – i proto, že vzhledem k okolní krajině nebo zástavbě je vždy vytvářeno velmi specifické prostředí, které je potřeba navnímat a detekovat nejlépe přímo na místě a případně upravit.Další kapitola >> Vliv podzemních prostor