Co je Geomantie

Zpracoval: Kamil Pokorný autor a webmaster

 

Pojem je odvozen z řečtiny od slov Geo – Země a Manteia – věštba. Od 18. stol. byl používán jako označení pro určitý druh divinace a teprve od konce 19. stol. ve smyslu zacházení se silami Země.

Často se setkáme s názvem geomanCie – písmenko C místo T. Dokonce tento název uvádí i do češtiny přeložená kniha Geomancie a integrální kultura (Jiří Zemánek, DharmaGaia 2008). Na webu se asi budeme držet názvu s T – Geomantie. Z toho se také lépe skloňují slova – geomanté, geomantické…

Geomantie je o spojení mezi člověkem a místem (zejména kde bydlí), z hlediska energetického a spirituálního. Každé místo vyzařuje určitou energii, buď blahodárnou – osvěživou a vitalizující, nabíjející, nebo negativní a unavující. Tyto energie působí na člověka, který v místě žije. Zrovna tak ale vyzařuje energii také člověk svým biopolem, svými pohyby, myšlenkami, jednáním i samotnou existencí, takže místo a člověk jsou spolu ve vzájemné interakci. A proto zvláště v dnešní době trpí spousta míst odčerpáním energie vlivem zvýšeného cestovního ruchu, dopravy, hluku, nebo necitlivé zástavby z betonu, a těmto místům je potřeba cosi vrátit, dorovnat a vyléčit jejich kvalitu např. pozorným vnímáním, určitými rituály, zvuky, prací se světlem, a my sami z toho můžeme čerpat užitek, vnímat následný léčivý vliv onoho místa a mít z něj prospěch.Další kapitola >> Kde žijeme...